Konsultacje i badania

Ze względu na ograniczoną ilość wartości odżywczych w ogólnodostępnych produktach oraz coraz większe wymagania wysiłkowe w stosunku do dzieci i młodzieży – SPORTOWCY SĄ CZĘSTO NIEDOŻYWIENI.

Niewłaściwe odżywienie organizmu osoby aktywnej fizycznie może objawiać się nagłymi i dynamicznymi spadkami energii, kontuzjami mięśniowymi, nieprzemijającym uczuciem senności i przemęczenia, bólami kręgosłupa itp.

Podczas konsultacji dietetyk ustala m.in. Intensywność aktywności badanego, znajduje brakujące składniki odżywcze, dostosowuje dietę do planu dnia zawodnika oraz wylicza zapotrzebowanie badanego organizmu.


Konsultacja trwa od 30 do 60 minut w zależności od złożoności problemu badanego.


Ocena fizjoterapeutyczna

Przeprowadzając ocenę fizjoterapeutyczną możemy zidentyfikować ograniczenia i występujące asymetrie, które wpływają na czynności dnia codziennego, aktywność ruchową i sportową.

Ocena pozwala ukierunkować działania korygujące, które optymalnie reedukują właściwe wzorce ruchowe i przywracają optymalną koordynację nerwowo-mięśniową.

Następnie, monitorując wynik oraz progres w działaniach korygujących trener czy też terapeuta może dobrać indywidualne ćwiczenia, które w danym przypadku pozwalają najbardziej efektywnie wpłynąć na poprawę stanu sportowca.


Badanie podologiczne

Diagnostykę zaburzeń w obrębie stopy i stawu skokowo-goleniowego zajmuje się podologia.

Badanie podologiczne może przynieść rozwiązanie długotrwałych dolegliwości bólowych, koncentrujący się w wielu punktach ciała.

Dużą część wad można skorygować za pomocą indywidualnie przygotowanych wkładek ortopedycznych.

Wkładki przygotowywane są przez najlepszych specjalistów oraz po specjalistycznych pomiarach m.in. na podoskanie.

Wkładki wykonane są ze specjalistycznych materiałów najwyższej jakości.


Pobieram mapę…