Zapisy na zgrupowanie

Termin zgrupowania

Wybierz termin zgrupowania *


cena dwóch turnusów 3400
cena 3 turnusów 4500


Dane uczestnika
Dane rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika
Skąd dowiedziałeś się o nas
:
!
UWAGA

W razie problemów z wysłaniem formularza, prosimy przesłać dane na adres: obozyskautingowe@gmail.com lub skontaktwać sie telefonicznie: 572 829 008

Powered by BreezingForms