Rodzaje testów

Test szybkości lokomocyjnej

Pomiar szybkości lokomocyjnej na fotobramkach pozwala na określenie poziomu zdolności szybkościowych u testowanego gracza na odcinkach odzwierciedlających strukturę meczu. Współczesna gra opiera się na tzw. wysiłkach krótkotrwałych a więc do 1 sekundy.

Test ten jest wykonywany z pomiarami na odcinku 5 i 10 metrów – co najmniej dwukrotnie.

Podczas biegu uzyskujemy wyniki mówiące nam o generowanej przez badanego prędkości, przyspieszeniu oraz czasach i międzyczasach pomiędzy każdym punktem pomiarowym.

Wyniki te można zestawić z danymi normatywnymi najlepszej akademii w Niemczech – VfL Fussballschule Wolfsburg.


Test wytrzymałości szybkościowej ART

Anaerobic Repeat Test oparty jest o powtarzalność maksymalnych wysiłków szybkościowych w celu sprawdzenia wydajności beztlenowej sportowca, generowanych przez niego mocy, siły, indeksu zmęczenia oraz sprawdzenia potencjału szybkościowego.

Badany wykonuje 9 startów na odcinku 15 metrów z pomiarami czasu na 5, 10 i 15 metrze. Restytucja między startami wynosi 10 sekund.


Test eksplozywności kończyn dolnych

CMJ (Counter Movement Jump)
To prosty i wiarygodny pomiar mocy kończyn dolnych. Jest podstawą analizy możliwości motorycznych graczy praktycznie każdej dyscypliny sportowej. Nagranie testu pozwala na analizę mechaniczną skoku – poprawę jakości ruchu. Wyniki uzyskane w tym teście (przy zachowaniu właściwej techniki) powinny wykazać istotną korelacje z pomiarem szybkości lokomocyjnej na fotobramkach.

ACMJ (Akimbo Counter Movement Jump)
Podobnie jak w CMJ zawodnik wykonuje pionowy skok – tym razem z rękoma umieszczonymi na biodrach (CMJ – z zamachem).

Zmodyfikowany Depth Jump
Test dzięki któremu jesteśmy w stanie skontrolować skok w najbardziej zbliżony do sytuacji boiskowej sposób.


Test umiejętności sportowych SMTQ-PL

Stanowi on jeden ze wskaźników określających aktualny poziom w przygotowaniu mentalnym sportowca.

Kwestionariusz SMTQ-PL jest narzędziem samo-opisowym, co oznacza, że badany samodzielnie szacują poziom posiadanej umiejętności oraz wykorzystywanie jej w sytuacji treningu i rywalizacji sportowej.

Normy odnoszą się do wyników uzyskiwanych wśród zawodników w wieku lat 14 i więcej, dlatego uzyskane dane mają charakter wyłącznie informacyjny, a nie diagnostyczny. Ukazują w jaki sposób zawodniczka postrzega poziom posiadanych umiejętności, a wyniki są podstawą do monitoringu postępów zawodnika oraz mogą nadawać kierunek rozwoju w sferze mentalnej.


Test źródeł pewności siebie w sporcie SSCQ PL

Narzędzie to służy do pomiaru źródeł sportowej pewności siebie rozumianej jako pewność sportowca, która związana jest ze świadomością tego, że posiada umiejętności i zdolności, aby osiągnąć sukces w swojej dyscyplinie (Vealey, 1998).

Składa się z 41 pozycji należących do 9 podskal opisujących źródła pewności siebie w sytuacji sportowej


Analityczny test oceny decyzyjności boiskowej FPT

Football Predisposition Test oparty jest o analizę 15 parametrów zaliczających się do trzech grup: działania w ofensywie, działania w defensywie oraz psychomotoryka.

Każdy parametr ma wyznaczoną indywidualną skalę 5 stopniową.

Zsumowane oceny pozwalają określić braki w działaniach boiskowych badanego.


Pakiety testów


Diagnostyka medyczna
 

 • Kwantowy analizator biorezonansu magnetycznego
 • Ocena fizjoterapeutyczna
 • Badanie podologiczne

Diagnostyka
medyczno-motoryczna

 • Kwantowy analizator biorezonansu magnetycznego
 • Ocena fizjoterapeutyczna
 • Badanie podologiczne
 • Test szybkości lokomocyjnej
 • Test wytrzymałości szybkościowej

Diagnostyka pro
 

 • Kwantowy analizator biorezonansu magnetycznego
 • Ocena fizjoterapeutyczna
 • Badanie podologiczne
 • Test szybkości lokomocyjnej
 • Test wytrzymałości szybkościowej
 • Test eksplozywności kończyn dolnych
 • Test umiejętności sportowych smtqpl
 • Test źródeł pewności siebie w sporcie sscq pl
 • Analityczny test oceny decyzyjności boiskowej


Pobieram mapę…