Testy na zgrupowaniu

Na naszych zgrupowaniach w kraju wykonujemy testy oceny zdrowia i testy diagnostyki motorycznej. W cenie obozu są następujące testy:

  • badanie kwantowym rezonansem bio magnetycznym
  • moc kończyn dolnych przy pomocy OPTO JUMP
  • szybkość przy pomocy fotokomórek

Za dodatkową opłatą 200 zł wykonujemy dodatkowo test wytrzymałości szybkościowej ART. Oraz ocenę fizjoterapeutyczną. Pełen opis testów znajduje się w zakładce TESTY I DOAGNOSTYKA ZDROWIA na stronie głównej.

Wyniki te można zestawić z danymi normatywnymi najlepszych akademii w Europie.