Regulamin zgrupowania

Nadrzędnym celem jest zorganizowanie Uczestnikom jak najlepszego zgrupowania piłkarskiego w odpowiednich warunkach. Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie. Aby zapewnić Wszystkim zdrowy i bezpieczny obóz oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas uczestnictwa w zgrupowaniu.

 1. Uczestnik zgrupowania zobowiązany jest podporządkować się poleceniom wychowawcy/trenera/opiekuna.
 2. Uczestnik zgrupowania ma obowiązek brania udziału w treningach.
 3. Uczestnik zgrupowania zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zbiórkach, zajęciach oraz aktywnego w nich udziału.
 4. Uczestnik zgrupowania nie może bez zgody wychowawców/trenerów, instruktorów oddalać się z miejsca zamieszkania lub miejsca zajęć.
 5. Uczestnik zgrupowania zobowiązany jest do poszanowania sprzętu i utrzymania porządku na terenie hotelu oraz obiektu treningowego.
 6. Uczestnik zgrupowania zobowiązany jest odnosić się z szacunkiem do wychowawców/trenerów, instruktorów, kolegów i innych osób.
 7. Uczestnik zgrupowania zobowiązany jest informować kadrę o każdej chorobie lub złym samopoczuciu.
 8. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie zgrupowania aktualnej legitymacji szkolnej.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania zaświadczenia od lekarza sportowego o braku przeciwwskazań do trenowania piłki nożnej przez Uczestnika lub kopię aktualnej karty zdrowia sportowca – kopia dokumentów musi być złożona na zbiórce przed wyjazdem.
 10. Uczestnik zgrupowania jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w POKOJU i na stołówce.
 11. Na zgrupowaniu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
 12. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt audio – video, sprzęt fotograficzny, komputerowy i sportowy oraz inne wartościowe rzeczy (m.in. telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 itp.) zagubione przez Uczestnika podczas trwania zgrupowania lub pozostawione przez niego po zakończeniu zgrupowania w miejscu zakwaterowania.
 14. Organizator nie zwraca pieniędzy z tytułu nie wykorzystania z winy uczestnika w przypadku rezygnacji z obozu do 15 dni przed obozem, w przypadku nie dostarczenia dokumentacji medycznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w razie doznania kontuzji , spóźnienia się na zbiórkę w dniu wyjazdu, skrócenia pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji przewidzianych na zgrupowaniu.
 15. Wszelki sprzęt elektroniczny użytkowany przez Uczestników (telefony komórkowe, PSP, odtwarzacze MP3 itp.) sugerujemy zostawić w domu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny utracony w czasie zgrupowania w skutek zgubieni, kradzieży czy innych okoliczności.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany planu zgrupowania w czasie jego trwania.
 17. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od momentu wyjazdu na zgrupowanie i zgłoszenia się do kadry wychowawczej – do czasu odbioru Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych.
 18. Organizator zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie w pokojach dwu-trzy lub czteroosobowych z łazienkami oraz całodzienne wyżywienie.
 19. Organizator podczas zgrupowania zapewnia profesjonalną kadrę trenerską i wychowawczą.
 20. Rodzic/Opiekun prawny ma obowiązek dostarczyć Organizatorowi prawidłowo i kompletnie wypełnioną Kartę Kwalifikacyjną Uczestnika zgrupowania oraz podpisany niniejszy regulamin najpóźniej w dniu rozpoczęcia zgrupowania.
 21. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnie z prawdą podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie Kwalifikacyjnej Uczestnika zgrupowania.
 22. Rodzic/Opiekun prawny przywozi i odbiera Uczestnika z miejsca zbiórki wyjazdu na zgrupowania na koszt własny.
 23. W przypadku dowozu lub odbioru Uczestnika przez inną osobę niż Rodzic/Opiekun prawny, wymagane jest upoważnienie pisemne wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
 24. Rodzice, bądź Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu na zgrupwaniu.
 25. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku Uczestnika zgrupowania na zdjęciach i materiałach filmowych wykonanych podczas zgrupowania, przed obozem lub po zgrupowaniu, w którym uczestniczył Uczestnik. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę, aby zdjęcia i filmy były wykorzystane przez Organizatora zgrupowania w social mediach przez czas nieokreślony . W przeciwnym przypadku opiekun prawny proszony jest o wysłanie takiej informacji , że nie wyraża zgody na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 26. W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców. Poważne naruszenie zasad, przeklinanie, ubliżanie innym uczestnikom, w szczególności spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego lub innych Uczestników grozi natychmiastowym wydaleniem z zgrupowania bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice.
 27. Uczestnik zgrupowania zobowiązany jest do zabrania ze sobą:
  • torby treningowej lub plecaka,
  • obuwia sportowego – biegówki, halówek oraz obuwia przystosowanego do murawy sztucznej i naturalnej,
  • obuwia do poruszania się po hotelu, klapek plażowych,
  • ręczników – ręcznika po kąpieli oraz ręcznika plażowego,
  • sport testera – tylko Uczestnicy, którzy taki posiadają (nieobowiązkowe),
  • resztę garderoby według uznania Rodziców i potrzeb dziecka
  • czepka na basen,
  • bidonu.

Warunki płatności

Wpłata bezzwrotnej zaliczki do 7 dni po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub wpłata całości opłaty za obóz lub zaliczki jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.

Płatność pozostałej kwoty gotówką lub przelewem, najpóźniej 7 dni przed przyjazdem. Konto bankowe, w tytule wpłaty prosimy wpisać termin zgrupowania, nazwisko i imię uczestnika: Bank BGŻ PLN 64 1600 1462 1829 3021 1000 0001