Profil uczestnika

  • wiek uczestnika od 8 do 20 roku życia,
  • uczestnik musi być czynnym zawodnikiem klubu sportowego,
  • trening piłkarski dla uczestnika zgrupowania piłkarskiego musi być najważniejszą składową zgrupowania piłkarskiego,
  • zawodnika naszego zgrupowania powinna cechować ponad przeciętna technika piłkarska,
  • zawodnik powinien być dobrze wychowany,powinien dobrze komunikować się z innymi uczestnikami oraz z kadrą szkoleniową i opiekuńczą,
  • zawodnik powinien znać pojęcie kontroli obciążeń treningu indywidualnego,
  • zawodnik powyżej 14-go roku życia powinien posiadać sport tester do kontroli obciążeń treningowych,
  • zawodnik powinien traktować nasze zgrupowanie piłkarskie jako część przygotowawczą do sezonu piłkarskiego,
  • zawodnik powinien być gotowy do przełamania progu psychomotorycznego zmączenia,
  • zawodnik powinien być świadomy roli odzywiania,nawadniania i regeneracji w procesie treningu piłkarskiego.